راهنمای نهایی به 4 جولای در نیویورک

از آتش بازی به رویدادهای رایگان، ما روز استقلال نیویورک را تحت پوشش قرار داده ایم

تابستان است و این آخر هفته تعطیلات ماه ژوئیه است - به ندرت چنین دستور العمل ایده خوبی برای تابستان سرگرم کننده همگرا به راحتی می کند. برای برنامه ریزی و آتش بازی باید کباب کنید، بنابراین برنامه ریزی برای ما را با استفاده از این راهنمای مرجع آسان برای آتش بازی، رویدادهای آزاد و غیره ادامه دهید و در آخر هفته آخر ژوئیه 2016 در منهتن ادامه پیدا کنید.