Detox دیجیتال در لاس وگاس

چه اتفاقی می افتد اینجا در اینجا می ماند، پس تلفن را دور بزن

رفتن به سمت لاس وگاس باید فرصتی باشد تا آن را خاموش کرده و از بقیه دنیا بپرسد. پس از همه، چه اتفاقی می افتد در لاس وگاس در لاس وگاس باقی می ماند، درست است؟ شما درباره #WHHSH شنیده اید، چه اتفاقی می افتد اینجا در اینجا می ماند؟ خب، گوشی خود را خاموش کنید و رایانه را کنار بگذارید و این ایده ها را برای یک دتکتور کامل دیجیتال بررسی کنید.

هیچ کس نباید چیزی را بداند.

دور شدن از همه چیز در لاس وگاس دقیقا همان چیزی است که احساس می کنید وقتی تصمیم می گیرید وگاس را به خودتان نگه دارید. رئیس شما هرگز نمی داند که همه پیام های مهم را نادیده گرفته اید تا زمانی که مشغول آن هستید.