CMAfest 101 - راهنمای جشنواره موسیقی CMA

راهنمای CMAfest به جشنواره سالانه موسیقی کشور نشویل

جشنواره موسیقی CMA ارائه شده توسط انجمن موسیقی کشور، ارائه می دهد بیش از 40 ساعت از کنسرت ها و صدها نفر از هنرمندان شرکت در این رویداد هر سال.
این بزرگترین رویداد موسیقی کشور در این کشور است و بیش از 60 هزار طرفدار موسیقی کشور دعوت شده اند.

کشور موسیقی طرفداران از سراسر جهان در هفته دوم ژوئن سالانه در نشویل همگام می شوند و نوشویل را به یک هفته بدون توقف از کنسرت ها، احزاب و سرگرمی های جشنواره تبدیل می کنند.این رویداد سالانه به طرفداران کشور موسیقی اختصاص داده شده است.

جشنواره موسیقی CMA چندین سال پیش به مرکز شهر نوشویل نقل مکان کرد و حرکتی عالی به نظر می رسید. طرفداران کشور موسیقی اکنون تقریبا همه چیزهایی را که برای دیدن در فاصله پیاده روی پیدا می کنند پیدا می کنند.

جشنواره موسیقی CMA یک رویداد بزرگ است که بیشترین منطقه مرکز شهر را پوشش می دهد و در طول هفته بسیاری از سالن ها، رویدادها و اتفاقات را ارائه می دهد.

CMAfest بسترهای راه
مرکز شهر نهاویل تعدادی از تغییرات در جریان ترافیک را برای تطبیق رویدادهای متعدد و فعالیت هایی که در جشنواره CMA سالانه شرکت دارند، تجربه خواهد کرد. فستیوال چهار روزانه روزانه پنجشنبه از یکشنبه برگزار می شود، هرچند بعضی از جلسات معمولا در هفته قبل از شروع CMAfest اتفاق می افتد.

جشنواره موسیقی CMA رویدادها و نکات برجسته:

از طرف همه نوشولینها "به نشویل خوش آمدید" و امیدوارم زمان خوبی در موسیقی شهر - ژان

آخرین بروزرسانی: 2015/06/1