9 می توانید کلیساها، کنیسه ها و معابد نیویورک را ترک کنید

این که آیا شما به دنبال یک تجربه معنوی هستید یا فقط می خواهید از معماری زیبا قدردانی کنید، این نقاط در زمانی که شما در شهر نیویورک هستند، ارزشمند هستند.

توجه داشته باشید که اگر می خواهید برای شرکت در خدمات در تعطیلات محبوب باشید، بهتر است که به طور مستقیم به دفتر خود دسترسی پیدا کنید تا روند را تایید کنید. برخی از بلیط های قرعه کشی و یا فقط به اعضای در تاریخ خاص و یا برای خدمات ویژه ارائه می دهند.