8 بهترین کلاه اسکی برای خرید در سال 2018

این که آیا شما یک تازه وارد اسکی یا یک جانباز شیب دار هستید یا نه، کلاه اسکی یک چترباز است. آنها از آسیب پذیر ترین بخش بدن خود را از آسیب جدی محافظت می کنند - و امروزه، تکنولوژی بیشتر سبک های بسیار راحت و سبک وزن را به وجود آورده است که تقریبا متوجه آنها نخواهید شد. ویژگی هایی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: MIPS (یک سیستم محافظ نوآورانه که مغز شما را در برابر اثرات زاویه ای محافظت می کند)؛ تهویه مناسب و / یا مناسب قابل تنظیم است. ما بهترین کلاه اسکی را گرد هم آورده ایم و هر کدام دارای نقاط قوت خاص خود هستند.