8 بهترین پرنده برای خرید در سال 2018

بالا تا بازی خود را با این گزینه های عالی

زیبایی گلف سادگی آن است: هر عکس یکسان است. این به این معنی است که درایو 300 اینچ به همان اندازه مهم است که بطری سه پا شما همچنان از سوراخ فشار می آورید. Putter راست را در کیسه خود قرار دهید و فقط می توانید سوراخ را در عکس های کمتری پیدا کنید. کدام پرنده برای بازی کوتاه شما مناسب است؟ اول، سکته مغزی شما را می دانم هنگامی که شما توپ را می زنید، آیا باشگاه از طریق توپ در یک قوس حرکت می کند یا به سمت راست و مستقیم از طریق توپ حرکت می کند؟ اگر شما در قوس خود قوس دارید، فکر کنید که یک کماندار کلاسیک با تیغه ای کلاسیک دارد. اگر سکته شما مستقیما به عنوان یک فلش باشد، دنده ای شکل پلاستیکی مناسب تر است. آماده برای قرار دادن ما بهترین بازیکنان را برای بهترین بازی انتخاب کردیم.