7 هتل شگفت انگیز برای اقامت در قبل از مرگ

به نظر می رسد خواب در میان فیل ها، هم بی ارزش و هم هزینه کم است

برای افزایش تعداد مسافرین، هتل کمی بیشتر از یک مکان برای خواب، دوش و کسب و کار است. حتی اگر شما به فریبندگی لوکس احتیاج دارید، اما بعضی از این موارد فراتر از این هستند - آنها تجربیات خودشان را دارند. از اکوتوریسم غواصی، به سنت باستان، به دیدگاه های نفس گیر شهر، در اینجا هفت مکان است که ارزش اضافی پول نقد، در مقایسه با هتل های ارزان قیمت است.