تاریخچه مختصری از پاریس

ریشه های شهر و رویدادهای مهم

پاریس بزرگترین شهرت و مرکز موفقیت های هنری و هنری قرن ها بوده است. ریشه های این شهر به قرن سوم قبل از میلاد می رسد و تأثیرات فرهنگی مختلف مانند سلتیک، رومی، اسکاندیناوی و انگلیسی به میراث غنی شهرستان می چسبد. این تاریخی است که به راحتی خلاصه می شود، اما در اینجا یک گزارش مختصر از وقایع و واقعیت های کلیدی است.

تاریخ کلیدی در تاریخ پاریس: