7 صدا و نور در هند نشان می دهد که نباید دوش بگیرید

درباره تاریخ هند در این نمایشهای صدا و نور اطلاعات بیشتری کسب کنید

اگر شما یک متفکر تاریخ هستید و می خواهید تصورات بچه ها را جلب کنید، بسیاری از صداهای و نور در هند نشان می دهد راه های سرگرم کننده برای یادگیری در مورد گذشته کشور است. این روزها، آنها به سرعت در حال رشد هستند و شما آنها را در مکان های تاریخی در همه جا، به ویژه قلعه ها و قصر ها می آیند. این نمایش های متنوع، شما را به برخی از لحظات مهم در تاریخ هند منتقل خواهد کرد.