7 بهترین چتر گلف برای خرید در سال 2018

طراحی شده به ویژه برای محافظت از گلف بازان و چرخ دستی های خود را از عناصر، چتر های گلف اندازه بزرگ خود را مشخص است. عوامل دیگری که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: توانایی چتر شما برای مقاومت در برابر باد قوی، فشردگی آن (مخصوصا برای گلف بازان حقیقی مهم است) و اینکه آیا حفاظت از UV را دارد یا خیر. در این مقاله، ما به برخی از بهترین گزینه ها نگاه می کنیم، آیا شما در حال برنامه ریزی برای استفاده از چتر گلف خود برای هدف مورد نظر خود هستید یا برای پوشش های حداقلی برای بازی های ورزشی، سفرهای ساحلی یا خروجی های بارانی شهر، ارائه دهید.