7 بهترین استراحتگاه ها در کوورگ برای زوج ها و خانواده ها

منطقه کوورگ کارناتاکا یک مکان افسانهای است که از زندگی شهر فرار کرده و از طبیعت لذت ببرد. در Coog بسیاری از استراحتگاه ها برای لذت بردن و سرگرمی شما وجود دارد. با این حال، هنگام تصمیم گیری در مورد حق باقی می ماند، مهم است که تجربیات مورد نظر خود را در نظر بگیرید. برخی از استراحتگاه ها برای زوج ها مناسب هستند، در حالی که دیگران بر خانواده ها تمرکز می کنند. بعضی از آنها نیز به جاذبه های Coorg نزدیکترند. در اینجا هفت بهترین از آنها انتخاب شده است.