5 هتل شیلانگ با تفاوت

از قبیله به رگال: جایی که باید در شیلانگ باقی بماند

اگر به سمت شیلونگ، ایستگاه تپه بریتانیا و پایتخت مگالایا در ناحیه شمال شرقی هند بروید ، اقامتگاههای شگفت انگیزی لذتبخش برای انتخاب وجود دارد. این شش شیلونگ هتل ها با تفاوت، اعم از قبیله ای تا پادشاهی، به تمام بودجه ها.

تعجب می کنم چه چیزی را ببینم و در اطراف شیلونگ کار کنم؟ برای بازدید از این 6 مکان توریستی Meghalaya برای دیدار با برخی از ایده ها (بسیاری از آنها را می توانید به عنوان سفرهای روزانه از Shillong انجام دهید).