10 چیز برتر در مادرید، اسپانیا

بازدید از مادرید؟ اینجا فهرستی جامع از چیزهای سرگرم کننده برای اتمام است

به ما اعتماد کن، هرگز نخواهی ماند، در حالی که در مادرید زندگی می کنی. در حالی که بعضی از فعالیت ها ممکن است کمی تحت تاثیر رادار قرار بگیرند، مثل بارسلونا، این شهر فرهنگی متنوع است و شما همیشه می توانید یک نوار جدید، رستوران، تئاتر و یا دیگر نقاط جالب برای کشف پیدا کنید. در ضمن در مورد دیدار با مادرید در مورد بهترین چیزهایی که باید انجام دهیم را در ادامه بخوانید.

ده چیز به اندازه کافی نیست؟ سپس فهرست اصلی ما از 100 چیز را در مادرید انجام دهید ! شما تضمین می کنید که چیزی را با توجه به فانتزی خود پیدا کنید.

برای ترفندها و نکات بیشتر برای مادرید، بررسی کنید: