10 چیز برتر در دریاچه کومو

دریاچه کومو یکی از زیباترین مکان های جهان است. دریاچه - 56 مایل مربع آب مانند یخ زده "Y" - با کوه های پوشیده از برف احاطه شده است. محبوبیت این منطقه تا حدودی ناشی از وضعیت مقصد خود با تعداد زیادی از افراد مشهور است - هر دو جورج کلونی و مدونا خانه خود را در آن وجود دارد. اما نکات برجسته این است که خیلی از چیزهایی که در منطقه وجود دارد، خالی از لطف نیست. در اینجا یک لیست از 10 چیز برتر در حالی که در دریاچه کومو انجام می شود.