10 مکان بزرگ برای خوردن در هارلم

در اینجا برخی از رستوران های عالی برای امتحان زمانی که شما در حال بررسی هارلم هستند

اگر شما در حال مطالعه هارلم هستید، صرفا یک روز تمام در این محدوده پر جنب و جوش آسان است - به این معنی که شما قطعا نیاز به چیزی برای خوردن دارید! هارلم از غذاهای روحانی و کباب به رامین و کرایه غذای خوشمزه، رستوران های خوشمزه زیادی دارد، شما باید چندین بار از آنها بازدید کنید تا از همه آنها لذت ببرید.