10 موقعیت برتر اجاره تعطیلات عید پاک

به دنبال یک مقصد برای تعطیلات آخر هفته عید پاک ؟ با توجه به HomeAway.com، بزرگترین فهرست تعطیلات فهرست اجاره آنلاین، آمریکایی ها به پارک ها و سواحل فلوریدا flocking.

شش تن از 10 بازار که اکثر تحقیقات را برای اجاره خانه های تعطیلات در طول آخر هفته های عید پاک انجام می دهند، از سال گذشته هشت سال گذشته در ایالت آفتاب دیده شده اند. سه مورد از چهار مقصد باقیمانده در 10 نقطه از نقاط ساحلی جنوب شرقی هستند.

هنوز هم برای برداشتن یک خانه از خانه در این 10 نقطه عروسی 10 روزه وجود دارد: