10 رمانتیک ترین سفرهای ماجراجویی شما می توانید

تعطیلات ماجراجویی می تواند محیط مناسب برای کمک به جرقه در میان زوج های عاشقانه باشد. آنها نه تنها ترکیبی کامل از آدرنالین، هیجان و ورزش را فراهم می کنند بلکه اغلب ما را در تاریخ و فرهنگ غوطه ور می کنند. مطالعات نشان می دهد که هر دو ورزش و ترس تقلید علائم تحریک (قلب پمپاژ سریع، تنگی نفس)، که جذابیت در چشم های تاریخ خود را افزایش می دهد. پیشنهاد ما این نظریه ها را بر روی یک (یا همه!) این سفرهای ماجراجویی شگفت انگیز تست کنید.