شگفت انگیز ترین بالون های جهان

آیا می خواهید یک بالون بیش از هزاران معابد باستانی را سوار کنید؟ شانس شماست

آه، بالون - آیا یک نماد کلاسیک تر سفر و ماجراجویی وجود دارد؟ این که آیا ما در حال صحبت کردن در مورد بالن های حمل و نقل عمومی که پیش از هواپیما بودند (فکر می کنیم هندیبورگ، اما کمتر تراژیک) و یا بالن های هوابرد واقعی، مانند یک در جول ورن در سراسر جهان در هشتاد روز، چند اشیاء در جهان نشان دهنده یک روحیه ماجراجویی یا فریبنده به طور موثر به عنوان یک بالون.

بالن های هوای گرم به طور خاص با طرف های غریبه مسافر صحبت می کنند، هرچند من فکر می کنم جایی که شما پرواز می کنید. سپس دوباره، برخی از مکان های پرواز بالون های بسیار خارج از این جهان، درست در سیاره ای آبی ما وجود دارد. بیایید نگاهی به برخی از با شکوه ترین ها ببریم.