یک پارک برای هر علاقه به تورنتو وجود دارد

همه پارک ها برابر نیستند. برخی از آنها بزرگ هستند، برخی از آنها کوچک هستند، برخی در زمین های بازی و مجموعه های نوسان متمرکز هستند، در حالی که دیگران به سمت پیک نیک ها و صرف وقت کافی با بچه ها و حیوانات خانگی اهمیت می دهند. این که آیا شما به دنبال بازی یا تماشای ورزش، شنا، برخورد با ساحل، تعطیلات با خانواده، پیاده روی یا حتی اردو، یک تور پارک در تورنتو برای نیازهای شما وجود دارد. آماده برای پیدا کردن بیشتر و ایده آل برخی از فضاهای سبز را دوست داشتنی ترین شهر را بررسی کنید؟ در اینجا هشت پارک برای علاقه به تورنتو کشف شده است.