گشت و گذار در آخر هفته گان سان فرانسیسکو

نیمی از لذت دیدن مکه همجنسگرا سان فرانسیسکو در حال ساختن جادوهای جادویی در خارج از این شهر افسانه ای است که از یکی از تنظیمات طبیعی طبیعی جهان برخوردار است. شما می توانید در مورد هر جهت سرمایه گذاری کنید و زمین های جذاب را از قله های برفی سیرا نوادا به تاکستان های سونوما و مونتری به داخل خانه های روستای منطقه ریوروود سوق داده شود. در اینجا نگاهی به مقصد جالب فوق العاده ای در فاصله قابل توجهی از سان فرانسیسکو.