کالج ها و دانشگاه های سیلیکون ولی

دره سیلیکون چندین کالج و دانشگاه، از برنامه های حرفه ای و دو ساله تا بعضی از دانشگاه های برتر منطقه خلیج فارس دارد. تنوع و حضور منطقه به عنوان یک مرکز جهانی برای مشاغل با تکنولوژی با پرداخت بسیار بالا، دانشجویان را از سراسر جهان برای تحصیل در این منطقه جذب می کند. در اینجا یک راهنمای کالج ها و دانشگاه های عمومی سیلیکون ولی، کالج های خصوصی و دانشگاه ها و کالج های محلی است.