گرفتن یک کابین در ممفیس

در ممفیس، ما به ندرت به کابین ها به عنوان یک روش استاندارد حمل و نقل فکر می کنیم. واقعیت این است که بیشتر ما اتومبیل داریم. اما اگر شما ماشین ندارید، چه؟ یا اگر ماشین شما در مغازه باشد؟ یا اگر بیماری یا مسمومیت برای شما خطرناک باشد، رانندگی کنید؟ گرفتن یک تاکسی می تواند یک انتخاب نسبتا راحت و مقرون به صرفه برای سفر گاه به گاه باشد، مخصوصا زمانی که شما گزینه های خود را در نظر بگیرید:

اگر زمان به نظر می رسد زمانی که شما نیاز به گرفتن یک کابین، شما بیش از حد احتمال دارد به تماس برای یکی. در کنار فرودگاه یا خیابان بییل، تاکسی ها به ندرت در انتظار هزینه ها هستند. در زیر لیستی از برخی از مناطق برجسته ترین شرکت های کابین را خواهید یافت.