کریسمس در ورمونت

سنت های پایدار به عنوان کوه های سبز تبدیل به سفید

اگر می خواهید روح کریسمس در ورمونت را در سال جاری در نظر بگیرید، این رویدادها و فعالیت های فصل تعطیلات را از سراسر کشور بررسی کنید.

برای بسیاری از افراد، تعطیلات نه تنها نشان دهنده گرما و همبستگی خانواده است، بلکه استرس نیز دارد، که بیشتر آن را می توان با فشار خرید هدایا مرتبط کرد. همانطور که مصرف گرایی کاهش می یابد و اولویت های خانواده، سلامتی، گرما و تغذیه با افزایش اولویت، بسیاری از Vermonters و بازدید کنندگان از فراتر از انتخاب منابع خود را صرف جشن روز تعطیلات با هم، به جای عجله هدایای بی دست و پا (فراتر از آن با معنی و از سانتا، البته) این که آیا شما در یک خانه خانوادگی، اجاره تعطیلات، مسافرخانه یا رفت و آمد مکرر، کریسمس و سال نو در ورمونت اقامت داشته باشید، در سنت سیر شده و سحر آمیز است.