کتابهای نویسندگان شمال شرقی اوهایو

شمال شرقی اوهایو دارای یک تاریخ غنی از نوشتن برتری است. این کتاب ها را از ناحیه نویسندگان، از تونی موریسون، برنده جایزه پولیتزر، به نویسنده راز لس آنجلس، کاوش کنید.