چیزهای سرگرم کننده در Brookings-Harbor، اورگان

فقط در شمال مرز اورگان-کالیفرنیا، جایی که رودخانه چتکو در اقیانوس آرام قرار دارد، شما می توانید جامعه ساحلی ساحلی Brookings-Harbour را پیدا کنید. مانند بسیاری از ساحل اورگان، جاذبه های برتر آن شامل مجموعه ای از پارک های شهر و ایالت است که مناظر ساحلی زرق و برق دار را برای لذت بردن از مردم حفظ می کند.