چگونه به اتوبوس Stanley Village هنگ کنگ بروید؟

سوال: چگونه می توان به اتوبوس Stanley Village هنگ کنگ رفت؟

چگونگی دستیابی به روستای استنلی هنگ کنگ می تواند با چندین اتوبوس در خدمت روستا سخت باشد.

پاسخ:

شما می توانید اتوبوس 6، 6X، 6A، 66، 260 را انتخاب کنید که همه از Queensway در مقابل ایستگاه MTR Admiralty انتخاب می کنند. اتوبوس به استنلی از سمت جنوب جاده عبور می کند. 6X یک خروج اکسپرس است، در حالی که 6A فقط در ساعات صبح و عصر پایتخت اجرا می شود.

شما معمولا می توانید اتوبوس هایی را که Stanley در آن قرار دارد، در اطراف هر ده دقیقه بگذارید. قیمت ها از HK $ 7.90 - HK $ 10.60 به صورت یکطرفه است. زمان سفر حدود یک ساعت است، سریع تر با خروج اکسپرس. اتوبوس ها در ایستگاه اتوبوسرانی Stanley در نزدیکی ایستگاه پلیس استنلی رها شده اند، از آنجا که بازار و پیاده روی استنلی یک پیاده روی کوتاه 5 دقیقه ای است.