چه می شود در Milwaukee در روز پدر انجام دهید

چرا پدران برای خرید خیلی سخت هستند؟ مطمئنا هنگامی که بچه هستید سخت نیست - فقط بطری کلوچه Brut را انتخاب کنید یا یک تیز کننده مداد ماهیچه ای شکل و شما خوب باشید - اما همان طور که شما بزرگتر می شوید متوجه می شوید ممکن است نیاز به قرار دادن یک کمی بیشتر به چگونگی جشن روز توجه کنید. در اینجا چند چیز برای انجام دادن در اطراف شهر میلواکی وجود دارد که به شما نشان می دهد پدر وقت خوبی در روز پدر دارد.