پیدا کردن بچه نگهدار شهر نیویورک

اگر شما با فرزندان خود به نیویورک سفر می کنید، ممکن است بخواهید یک مهد کودک را استخدام کنید. این که آیا یک شب بزرگسالان فقط شب، در جلسات حضور داشته باشد یا فقط برای داشتن مجموعه ای اضافی از دست، به عنوان بچه های خود را در اطراف شهر shuffle، یک مهد کودک نیویورک می تواند کمک کند. این خدمات نگهداری بچه های نیویورک به شما کمک خواهد کرد یک مهد کودک نیویورک را پیدا کنید.

نرخ ساعت برای خدمات نگهداری از کودکان از طریق این خدمات به طور کلی از 14-23 دلار در ساعت متغیر است. تمام خدمات نیاز به یک بورس تحصیلی (حداکثر 10 تا 15 دلار) برای شغلهایی که بعد از ساعت 9 بعد از ظهر به پایان می رسد. خدمات نیز حداقل در هر ساعت رزرو حداقل 3-4 ساعت است. قبل از رزرو سیاست های لغو هر سرویس را بررسی کنید اگر شما از برنامه های خود مطمئن نیستید.