پناهگاه ها و منابع زنان شمال شرقی اوهایو

راهنما در دسترس است

بر طبق گزارش ABC News ، یکی از چهار زن با خشونت خانگی مواجه خواهد شد و بیش از 20 درصد زنان باردار در نتیجه چنین خشونت هایی جان می گیرند. مرکز کنترل بیماری برآورد می کند که خشونت خانگی بیش از 32 میلیون آمریکایی، حدود 10 درصد از جمعیت را تحت پوشش قرار می دهد.

شمال شرقی اوهایو منابع زیادی را برای زنان، کودکان و خانواده هایی که از خشونت خانگی فرار می کنند، ارائه می دهد.

ادامه مطلب را در زیر بخوانید. تو تنها نیستی.

اگر شما در معرض خطر هستند، با شماره تلفن های ملی خشونت خانگی در 800 799-7233 تماس بگیرید تا نزدیکترین پناهگاه

پناهگاه های زنان کلیولند

(آدرس ها برای کمک به اطمینان از امنیت ساکنان حذف می شوند.)

برای اطلاعات حقوقی

منابع مشاوره زنان

(به روز شده 3-4-08)