هنگامی که یک رژه را در شهر نیویورک می گیرید

از روز سنت پاتریک تا شکرگزاری، هر کس عاشق رژه می شود

شهر نیویورک سالانه میزبان مسابقات می شود و در حالی که شما می توانید بسیاری از آنها را در تلویزیون دریافت کنید، چیزی شبیه به تجربه آنها در شخص نیست. در اینجا لیستی از بهترین نمایشهای نیویورک برای کمک به یکی از شما در تعطیلات خود است.