هر ویرانه دفن مدرسه بوداپست شما باید بداند

ساختمان های رها شده، مکان های تخلیه و پارکینگ ها، مجسمه های ویران شده در بوداپست برای شهر منحصر به فرد هستند. بسیاری از ساختمان ها در بخش یهودیان (منطقه VII) شهر پس از جنگ جهانی دوم بیجا بودند و فضاهای خالی اکنون به عنوان کافه های سرد و باشگاه های هوای آزاد طراحی شده اند. این روند تا سال 2004 آغاز می شود، هنگامی که Szimpla Kert در یک کارخانه تبدیل شده در Kazinczy utca باز می شود. بارهای خراب شهر دارای کیسه های شخصیتی است و در کنار آن هماهنگی های دلپذیر، آثار هنری معاصر و باغ های هوای آزاد است. بسیاری از آنها میزبان موسیقی زنده، نمایشگاه ها و رویدادهای خلاقانه هستند و در طول روز و در اواخر شب باز هستند. راهنمای ما را به بهترین میله های خرابکاری بوداپست و کشف جالب ترین آب آشامیدنی شهر.