نقطه های برف آتلانتا بالا

در صبح روز یکشنبه، بسیاری از رستورانهای آتلانتا به خدمت خونین مرغ تبدیل میشوند و به مقصد صبحانه سرخ میشوند. در اینجا یک لیست از برخی از نکات برجسته شهر برای دفعه بعد که شما از گرسنه بیدار می شوید.