مقصد تورنتو برای دوستداران هنر

تورنتو دارای بسیاری از گالری ها، موزه ها و مراکز فرهنگی در سطح جهانی است. این که آیا شما میخواهید در میان کارهای هنری یک مجموعه عمومی قدم بزنید یا در یک گالری خصوصی به دنبال یک معامله گر باشید، صحنه هنر غنی و متنوع تورنتو چیزی برای هر عاشق هنر دارد.

اگر فقط یک یا دو روز به موزه ها و گالری های تورنتو اختصاص دهید، پنج مقصد زیر بهترین تورنتو است که برای دسترسی آسان ارائه می شود.