مشاور TripAdvisor می گوید این 10 جزیره برتر جهان است

گشت و گذار در ساحل عشق؟ TripAdvisor تعداد اعداد در رتبه بندی کاربر را کاهش داد و مشخص کرد که این بهترین سواحل ایالات متحده است.

شش تن از این سواحل دیدنی در ایالت آفتاب، با 3 نفر در هاوایی و یکی دیگر از مناطق کالیفرنیا انتخاب می شوند.