مراکز خرید در مینیاپولیس، سنت پل و شهرهای مترو دوقلوها

مراکز خرید در مینیاپولیس و سنت پل شامل بزرگترین مرکز در کشور و قدیمی ترین بازار در کشور است. برخی از مراکز خرید عالی در مینیاپولیس و سنت پل وجود دارد - در اینجا مراکز خرید در مینیاپولیس / سنت هستند. منطقه مترو پل دوقلوها.