مالیات فروش در سنت پل، مینهسوتا چیست؟

قبل از خرید در سنت پل، در مورد مالیات فروش شهر یاد بگیرید

اگر از سنت پولس ، مینه سوتا بازدید می کنید، می تواند به بودجه شما کمک کند تا مالیات فروش شهر را بدانید. در سنت پل، مالیات ترکیبی فروش برای اکثر موارد 7.625 درصد است.

فروپاشی مالیات بر فروش سنت پل

مالیات بر فروش 7.63 در سنت پل از ایالت، شهر و مالیات ویژه تشکیل شده است. در اینجا شکسته است:

مالیات بر فروش دولتی مینه سوتا 6.875 درصد است.
شهر مالی سنت پل 0.5 درصد است.
مالیات ویژه، مالیات بهبود ترانزیت 0.25 درصد است.

مالیات بهبود ترانزیت در مناطق Hennepin، Ramsey، Anoka، داکوتا و واشنگتن جمع آوری شده است و برای پرداختن به بهبود راه آهن سبک، راه آهن مسافری و بیان خدمات اتوبوس استفاده می شود.

شهرستان مالی مالی سنت پل برنامه STAR نامیده می شود، که به معنای بازنشستگی مالیات بر فروش است. این برای بازسازی مجتمع مرکز مدنی شهر، به علاوه پروژه های سرمایه ای دیگر در مرکز شهر و محله های شهر پرداخت می شود. اطلاعات بیشتر در مورد برنامه STAR آنلاین.

شهرستان داکوتای خود، جایی که سنت پل واقع شده است، مالیات فروش اضافی ندارد.

مالیات اضافی جمع آوری شده در سنت پل

در بالای مالیات بر فروش، سنت پل نیز مالیات سرگرمی، مالیات رستوران، مالیات بر اجاره و مالیات بر فروش مشروبات الکلی را جمع آوری می کند. مالیات محل اقامت و رستوران به ویژه برای گردشگران مرتبط است.

مالیه محل اقامت در سنت پل توسط هتل ها جمع آوری می شود، بنابراین شما احتمالا این را در بیانیه خود مشاهده می کنید زمانی که شما چک کردن. مالیات ساکن سنت پل 3 درصد برای هتل ها با کمتر از 50 اتاق و 6 درصد برای هتل ها با 50 و یا بیشتر اتاق است.

اطلاعات بیشتر در مورد مالیات هتل / متل در وب سایت وزارت معادن مینه سوتا بیشتر بدانید.

مالیات مشروب 2.5٪ مالیات بر تمام فروش مشروبات الکلی، در محل و خارج از سایت، از فروشگاه های مشروب، رستوران ها، کافه ها، در رویدادهای ورزشی و سایر مراکز مالیاتی است.

معافیت مالیاتی فروش سنت پل

در حالی که اکثر خرید ها مستلزم مالیات بر فروش هستند، نه همه.

شما می توانید درخواست گواهی معافیت را درخواست کنید که ممکن است خرید شما را رد کند.

به عنوان مثال، اقلامی که به خارج از سنت پل منتقل می شوند نیز مالیات فروش سنت پل را نمی پذیرند. آژانس های دولتی دولتی نیز از مالیات های محلی و دولتی معاف هستند. شرایط دیگری نیز وجود دارد که ممکن است اعمال شود. اطلاعات مالیاتی دولت را بررسی کنید تا ببینید آیا خرید شما ممکن است از مالیات فروش آزاد باشد.

اطلاعات بیشتر در مورد مالیات بر فروش سنت پل