مارتین لوتر کینگ، جونیور با کودکان و نوجوانان جایی را جشن می گیرد

مارتین لوتر کینگ جونیور، کشیش، فعال، بشردوستانه، برنده جایزه صلح نوبل و رهبر جنبش حقوق مدنی آفریقایی-آمریکایی بود. او بهترین است برای دفاع از پیشرفت علت استفاده از نافرمانی مدنی غیر خشونت آمیز.

تولد MLK یک تعطیلات عمومی است که در اواسط ماه ژانویه یک تعطیلات آخر هفته سه روزه ایجاد می کند. آخر هفته تعطیلات فرصتی عالی برای وقت بیشتری برای یادگیری بیشتر در مورد مرد و نقش او در جنبش حقوق مدنی و برنامه ریزی برای ازدواج خانواده در یکی از اهداف مشتق شده در میراث او است.