لیست در لیست لاس وگاس شما چیست؟

چگونه بسیاری از موارد لیست سطل شما می توانید چک کنید؟

لیست سطلها ممکن است یک اصطلاح بیش از حد استفاده شود، اما واقعیت این است که همه ما آن نقاطی را که باید به دست آوریم داشته باشیم. بسیاری از مردم همیشه با آنها در مورد لاس وگاس به اشتراک می گذارند و در حالی که من معمولا درباره گراند کانیون می شنوم، تورهای هلیکوپتر نوار نوار لاس وگاس و آتشفشان فوران در مقابل میراژ، موارد بسیار زیادی وجود دارد که می توانند هنگامی که در تعطیلات قرار می گیرد، باید در نظر گرفته شود.

این پیشنهادات من برای لیست سطل حماسی لاس وگاس است.