فیلم ساخته شده در شمال شرقی اوهایو

محله های قومی جالب Cleveland، خیابان های شهر، و عرصه های ورزشی، زمینه ای برای فیلم های بزرگ متعدد است. در زیر لیستی از فیلم های مورد علاقه ما در شمال شرقی اوهایو فیلمبرداری شده است.