فهرست موزه های برتر آمریکای مرکزی - قسمت 1

هر زمان که سفر می کنید، اگر علاقه مند به یادگیری در مورد کشور بازدید کننده ای هستید، توصیه می کنم دو چیز را انجام دهید. اولین کسی این است که به یک تور شهر سفر کند. اینها معمولا به شکل تورهای اتوبوس، تورهای دوچرخه و تورهای پیاده روی هستند. در آنها شما یاد می گیرید تن در مورد شهر، نشانه های ویژه خود را پیدا کنید و چیزهای سرگرم کننده برای انجام کارها پیدا کنید.

دومین بازدید از برخی از موزه های نمایندگی آن است. اگر توجه داشته باشید و واقعا وقت را برای یادگیری در مورد آنچه که در حال نمایش است، بیازمایید. شما یک دیدگاه شخصی از تاریخ و فرهنگ مکان خواهید داشت.

آمریکای مرکزی استثنا نیست در هر یک از کشورها، شما موزهای زیادی پیدا خواهید کرد که می توانید برای هزینه های کوچک و برخی دیگر به صورت رایگان بازدید کنید. ادامه پیمایش پایین برای پیدا کردن پنج از بهترین در هر کشور.