فعالیت های نیواورلئان برای کودکان نوپا

بسیاری از مردم دقیقا نمی دانند که چگونه نیواورلئان هیجان انگیز و دوستانه می تواند برای خانواده های با بچه ها باشد ، حتی برای این گروه سنی که به ویژه برای کودک سختگیرانه نیاز دارند. یک خانواده با یک کودک نو پا در دوک می تواند به راحتی یک هفته فعالیت های منحصر به فرد و سرگرم کننده را بدون هیچ مشکلی، مانند موارد زیر ارائه دهد.