فعالیت های تابستانی برای ضرب و شتم گرما در میامی

تابستان در میامی می تواند یک تجربه گرم و مرطوب باشد! خوشبختانه راه های خوبی برای ضرب و شتم گرما وجود دارد. این که آیا شما بچه های سرگرم کننده در تعطیلات تابستانی و یا به دنبال راهی برای صرف زمان با کسی خاص خود، چیزی سرگرم کننده در Miami این تابستان انجام می شود!