غذاهای دونوور در "دینرها، درایو ها و دوچرخه سواری"

بازدید از رستوران های ویژه در شبکه غذایی با گای فیری

ستاره تلویزیونی " شبکه غذایی " گای فیری در سراسر کشور به دنبال قاشقهای چرب بزرگ برای نمایش خود، "Diners، Dive-ins و Dives" در سراسر کشور سفر می کند. نمایش تلویزیونی از چندین بار از دنور چندین بار از اولین سفر او به شهر مییل بالا در سال 2010 بازدید کرده است. یک تور آشپزی در دنور را با راهنمای ما در مورد رستوران هایی که این مجموعه را نشان می دهند، می بینید. رستوران ها به ترتیب حروف الفبا لیست شده اند.