شگفت انگیزترین حفره های شنا در آستین، TX

تگزاس نشان می دهد چه اتفاقی می افتد زمانی که رودخانه زیر آب فرو می رود

آستین، تگزاس در حال حاضر کاملا خشمگین است، چرا که شما به دنبال کار جدید هستید، طرفدار موسیقی برای جشنواره های جهانی، و یا غذای مورد علاقه برای کباب برفی. هیچ خبری از هسته شهری آستین نیست، اما فهرست آستین به نظر می رسد اغلب نادیده می گیرد یکی از نقاط کلیدی فروش منطقه: مجموعه ای از چشمه ها، دریاچه ها، و دیگر سوراخ شنا در واقع در نزدیکی تگزاس هیل کشور، که در حال حاضر بسیار جذاب ، به عنوان تابستان گرم می شود. در اینجا چند مورد از شگفت انگیزترین آنها وجود دارد.