باز و بسته در روز کار در مونترال

روز کار در مونترال باز و بسته است؟

روز باز و بسته کاری در مونترال چیست؟

تعطیلات رسمی سالانه اولین دوشنبه ماه سپتامبر سال 2018 برگزار می شود؛ روز کار روز 3 سپتامبر 2018 می باشد؛ بسیاری از شرکت های تجاری در مونترال و در سراسر استان کبک، در روز کاری (و یا روز کارگر، در ایالات متحده به کار رفته اند) ) اما همه چیز به پایان نمی رسد.

اگر چیزی وجود داشته باشد، در آخر هفته آخر هفته کار مونترال چند چیز وجود دارد.

جاذبه های کلیدی را انتخاب کنید، از جمله برخی از موزه های برتر مونترال ، برای کسب و کار باز می شود.

زیر بسته است:

موارد زیر باز هستند: