روز زمین 2017 در فینیکس بزرگ

رویدادهای روز و رویدادهای روز در فینیکس بزرگ

روز زمین روز 22 آوریل در ایالات متحده تعیین می شود. این روزی است که ما کنار گذاشته ایم تا آگاهی از محیط زیست ما را ارتقاء دهیم و چگونه می توانیم بهتر از سیاره ما محافظت کنیم.

این رویدادها و فعالیت های روز منطقه زمین فینیکس به هیچ وجه مشخص نیست. اغلب اوقات را چک کنید، زیرا رویدادهای این لیست را در ماه آوریل اضافه می کنم.

تمام تاریخ ها، زمان ها، قیمت ها و پیشنهادات بدون اطلاع قبلی تغییر می کنند.