راهنمای تازه وارد برای رانندگی در هوستون

برای برخی از تازه واردان، رانندگی در هوستون می تواند کمی غرق شود. با کنار گذاشتن اندازه قریب به اتفاق چهارمین شهر بزرگ کشور، بسیاری از بازدیدکنندگان و یا پیوند های اخیر از سوی فرهنگ هوشیاری پرشور هوستون و محل تولد منحصر به فرد وسایل نقلیه بیرون رانده شده اند. این که آیا در روز یا یک دهه در شهر بوده اید، در اینجا چند نکته برای کمک به حرکت سریع هوستون و ایمن به شما وجود دارد.