رانندگی بار و فاصله از رنو / اسپارک در نوادا

چقدر دور از رینو و چقدر طول می کشد؟

زمان و فاصله رانندگی از رنو تا دیگر شهرهای نوادا می تواند فریب دهد. چندین شهر بزرگ نزدیک به منطقه ی رنو / اسکارکس هستند، اما هر چیز دیگری راه طولانی است و طول می کشد تا ساعت ها طول بکشد. به عنوان مثال، از یک طرف نوادا به سوی دیگر (رینو به وندی وندور) حدود 400 مایل است. از رنو تا لاس وگاس حتی بیشتر - 450 مایل. بله، نوادا یک محل بزرگ است.

بزرگراه ها در نوادا

بزرگراه های عمده شرق و غرب در نوادا، Interstate 80 (I80)، Interstate 15 (I15)، US 50 و US 6 هستند.

مسیرهای شمال و جنوب شامل ایالات متحده آمریکا 395، ایالات متحده 95 و ایالات متحده 93 است. پیوند این موارد و پر شدن شکاف ها، یک سیستم بزرگراه ها به طور کلی خوب دولت ایالت نوادا است.

مناطق رانندگی در نوادا

از طریق راه اندازی کمیسیون گردشگری نوادا، از نحوه استفاده از قلمروهای منطقه ای دولت برای رانندگی فاصله و رانندگی استفاده می کنم. این یک سیستم کامل برای این منظور نیست، اما چارچوب تا حدودی منطقی از بخش های متمایز در دولت نقره ای را فراهم می کند. مرکز شهر رنو نقطه شروع برای این زمان ها و فاصله ها است. مایل ها و کیلومتر ها دور می شوند.

شمال غربی نوادا (منطقه ای که در مجاورت کالیفرنیا قرار دارد، از جمله رینو / اسپارکس، کارسون سیتی، دریاچه تاهو)

شمالی نوادا (شمال / شمال شرقی نوادا در مسیر I80)

Northcentral نوادا (در طول مسیر 50 ایالات متحده آمریکا)

مرکزی نوادا (جنوب مرکزی نوادا از جمله بزرگراه فرازمینی)

جنوب نوادا (نوک جنوبی نوادا با لاس وگاس)

بیشتر رنو / Tahoe رانندگی اطلاعات

توجه داشته باشید : زمان سفر و ارقام فاصله از کمیته نوادا گردشگری و یاهو است نقشه ها. مسیرهایی که توسط این منابع نقشه برداری شده اند معمولا از بزرگراه های بزرگی پیروی می کنند. نتایج شما بدون شک تغییر خواهد کرد به دلیل تعدادی از عوامل، از جمله آب و هوا، شرایط جاده، ترافیک، مناطق ساخت و ساز و عادات رانندگی شخصی. هنگامی که شک دارید، زمان زیادی را برای رسیدن به مقصد خود به خود اختصاص دهید.

منابع: کمیسیون گردشگری نوادا، یاهو نقشه ها، AAA کالیفرنیای شمالی، نوادا و یوتا.