جشنواره ها در ایتالیا

جشنوارهای ایتالیایی به کجا برود؟

در اینجا نمونه ای از جشنواره های برتر در ایتالیا و تعدادی از موارد مورد علاقه ما است. اکثر جشنواره ها رایگان هستند، اما برخی رویدادها نیاز به خرید بلیط دارند. بسیاری از جشنواره های ایتالیایی براساس رویدادهای تاریخی هستند و اغلب شامل مراسم هایی با لباس پوشیدن در دوره لباس، مسابقات بین محله های شهر، پرچمداران، غذا و آتش بازی هستند. تابستان ارتفاع فصل جشن است و علاوه بر موارد ذکر شده در اینجا، بسیاری دیگر نیز وجود دارد. همانطور که در ایتالیا مسافرت می کنید، پوسترهایی را تبلیغ کنید که فستا یا sagra را تبلیغ می کنند (پوستر نمونه در سرگردان ایتالیا).