جزایر خارج از باهاما: راهنمای کامل

Exumas، Abacos، Andros، Eleuthera، Long Island و Bimini

بسیاری از مسافران از باهاما بیشتر از ناسائو و فریپورت - بزرگترین شهرهای جزایر پرجمعیتی فکر می کنند - اما این مجمعالجزایر در نزدیکی اقیانوس اطلس و دریای کارائیب در واقع 29 جزیره و صدها کای را تشکیل می دهد. جزایر خارج از باهاما به طور منظم حل و فصل می شود و تا حد زیادی ناشناخته های گردشگران گاه به گاه شناخته شده به ماهیگیران، غواصان و دوستداران طبیعت به عنوان حوادث بی نظیر از تنهایی و شیوه زندگی "قدیمی Caribbean" شناخته شده است. این (اغلب) آبله های کوچکی از زمین نیز به ده ها تن از استراحتگاه ها متوسل می شوند، که عمدتا در جزایر بزرگتر واقع شده اند ...